Telefon: 48 13 77 87 | Web: www.aege.no | E-post: harald.skuseth@aege.no | |

Kompetanse

Nøkkelpersoner i Æge AS og strategiske samarbeidspartnere har i mange år arbeidet tett inn mot selskaper innenfor sjømatnæringen. I denne forbindelse har selskapet opparbeidet seg kompetanse og erfaring ved gjennomføring av oppdrag mot aktører i sjømatnæringen primært knyttet til strategisk- og finansiell rådgivning. Æge AS skal bidra til forretningsutvikling hos sine kunder gjennom tilførsel av kompetanse og transaksjonserfaring for å øke selskapet og aksjonærenes verdier.