Telefon: 48 13 77 87 | Web: www.aege.no | E-post: harald.skuseth@aege.no | |

Om Æge:

Bakgrunn for navnet:
Bakgrunnen for navnet kommer av at vi tilbyr tjenester primært mot de marine og maritime næringene. Æge (Ægir) er i den norrøne mytologien en jotun som rår over havet.

 

Selskapsinformasjon
- Æge AS ble stiftet den 18. Mai 2007. Selskapet har organisasjonsnummer 991 355 979.
- Forretningsadressen til selskapet er Kolås Terrasse, 6050 Valderøy i Giske kommune.
 

Eiere og styre
- Æge AS eies av Harald Skuseth (100%). Styret består av Harald Skuseth (styreleder) og Dagfinn Jarle Skuseth (varamedlem).