Telefon: 48 13 77 87 | Web: www.aege.no | E-post: harald.skuseth@aege.no | |

Tjenesteområder

Strategisk rådgivning 
- Aktivt styrearbeid med fokus på forretningsutvikling og handlingsplaner for å øke selskapet og aksjonærenes verdier.
- Utarbeidelse- og implementering av forretningsplaner
- Strategiske restruktureringsprosesser

 

Finansiell rådgivning
- Verdivurderinger
- Investeringsanalyser
- Økonomiske modelleringer (for eksempel resultat-/balanse-/likviditetsbudsjetter)
- Finansiering gjennom lånefinansiering og/eller egenkapitalfinansiering (emisjon)
- Finansiell restrukturering
- Oppkjøp og fusjoner
- Salg og fisjoner
- Due Diligence (finansiell)

 

Andre tjenester
- Management for hire
- Bistand med utarbeidelse og kvalitetssikring av avtaleverk
- Utarbeidelse av presentasjoner og utredninger
- Bistand med utarbeidelse av analyser

• Strategiske analyser
• Verdikjedeanalyser
• Bransjeanalyser
• Benchmarking av selskaper innenfor ulike bransjer
• Lønnsomhet- og finansielle analyser
• Markedsanalyser
• Konkurrentanalyser
• Konsekvensanalyser
• Analyse av varestrømmer