Telefon: 48 13 77 87 | Web: www.aege.no | E-post: harald.skuseth@aege.no | |

Referanser

- Aktivt styrearbeid for selskap innenfor konsulentvirksomhet og fiskeoppdrett. 
- Utarbeidet forretningspaner for selskaper innenfor sjømatnæringen
- Rådgiver for strategiske restruktureringsprosesser innenfor pelagisk sektor
- Rådgiver i forbindelse med finansielle restruktureringsprosesser i sjømatselskaper
- Utarbeidet flere verdivurderinger innenfor ulike bransjer i fiskerinæringen
- Utarbeidet økonomiske modelleringer for selskaper innenfor fiskerinæringen
- Lånefinansiering av fiskebåtrederi , fiskeri- o g oppdrett selskaper
- Rådgiver ved innhenting av kapital for fiskeriselskaper
- Rådgiver ved kjøp og salgsprosesser av fiskeriselskaper 
- Management for hire innenfor fiskeoppdrettsselskaper
- Utarbeidelse konkurrentanalyse for selskap innenfor bearbeiding av sjømatprodukter
- Utarbeidelse av strateginotat for selskap innenfor bearbeiding av sjømatprodukter
- Analyse av varestrømmer til EU for pelagiske produkter for aktør innen pelagisk sektor
- Global verdikjedeanalyse for bedrift innenfor fiskeoppdrett
- Bransjeanalyse og utarbeidelse av prospekt for fiskebåtrederi
- Gjennomført benchmarking av selskaper innenfor ulike deler av fiskerinæringen
- Kapitalinnhenting og utarbeidelse av avtaleverk for selskap innen fornybar energi
- Aktiv styrearbeid for selskap innen konsulentvirksomhet, fiskeoppdrett og fast eiendom